BHUF logo

Vi bygger broar och skapar relationer!

Välkommen till BHUF, en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med kultur, kunskapsutbyte och entreprenörskap.

Bhuf crew

Vi samlar Sveriges ungdomsföreningar.

Majoriteten av BHUF:s medlemmar är ungdomsföreningar från olika delar av Sverige. BHUF:s syfte är att skapa nätverk mellan, inspirera och utveckla lokalföreningar samt stödja dessa i deras aktiviteter och engagemang. Årligen arrangeras även olika regionala och lokala aktiviteter där föreningarnas medlemmar är välkomna.

Är din förening intresserad av att bli en del av BHUF? Skicka ett mail till oss på info@bhuf.org.

Bhuf crew
yellow icon

Samarbete

Tillsammans med våra samarbets partners, lokala föreningar och ambassadörer så arbetar vi aktivt för att skapa fler och bättre samarbeten, både nationellt och internationellt.
yellow icon

Gemenskap

En stor del av vårt arbete handlar om att föra samman människor och organisationer. Detta leder till nya idéer, projekt och samarbeten.
yellow icon

Kultur & Utbildning

En del av vårt arbete främjar att stötta och finansiera lokala och regionala aktiviteter som främjar kulturellt utbyte och/eller kunskapsutbyte.
yellow icon

Relationer

En gemensam faktor i allt vi gör är vår passion för att bygga broar och skapa relationer mellan individer, organisationer och nationer.
yellow icon

Hur vi stöttar våra föreningar

De lokala föreningarna får bidrag från BHUF varje år för att bedriva sin verksamhet vidare, bidraget avser medlemmar som är registrerade i föreningen mellan åldrarna 6-25. De lokala föreningarna kan även söka extra bidragsstöd från BHUF i de mån organisationen kan hjälpa med att bidra ekonomiskt.

Medlemmar
Årliga Event
Lokalföreningar
Medelålder
Medlemmar
Årliga Event
Lokalföreningar
Medelålder

Styrelsen 24/25

Styrelsen består av medlemsvalda ungdomar som representerar BHUF. Deras roll är att förvalta årsmötesbeslut, representera organisationen i olika sammanhang och leda samt utveckla organisationen på lång sikt.

Anida Grabus

Anida Grabus

Ordförande

anida.grabus@bhuf.org
Medlem info
Merisa Bijedic

Merisa Bijedic

Vice ordförande

merisa.bijedic@bhuf.org
Medlem info
Lejla Grebic

Lejla Grebic

Sekreterare

lejla.grebic@bhuf.org
Medlem info

Om oss

Vad är BHUF?

Vår vision är att förena våra medlemmar för att främja en framgångsrik utveckling för ung diaspora i Sverige. Dessutom strävar vi efter att agera som varje medlems förtrogna vän, lärare och mentor. Vår vision är att vara den vän som engagerar individer i vår verksamhet och den gemenskap vi främjar. Denna vän stöder och finns där för varje medlem. Som lärare fungerar vi som en källa för insikt, vilket hjälper medlemmarna att fördjupa sin förståelse för sin egen identitet och Bosnien & Hercegovina. Som mentor guidar vi varje medlem mot framgång och en framtid som präglas av positiva och givande perspektiv.

About image

Varför finns BHUF?

Vårt mål är att att skapa meningsfulla relationer mellan våra medlemmar, bygga broar mellan Sverige och västra Balkan samt främja den Bosnisk-Hercegovinska kulturen. Vi vill även se till att vara en pelare för kunskap och insikter genom vårt arbete runtom Sverige. BHUF jobbar aktivt med att sprida en realistiskt och ärlig bild av både Sverige och Bosnien & Hercegovina.

Vår förhoppning är att skapa förändring genom våra projekt där vi kan forma nästa generationens ledare samt att vi ska kunna förvalta vårt arv genom att välkomna ungdomar från olika bakgrunder in i vår gemenskap.

Vad gör BHUF?

BHUF är en paraplyorganisation som aktivt stöttar våra 17 lokalföreningar (2023) i deras aktiviteter och verksamhet. I helhet så arbetar vi med att främja det bosniska språket och kulturen samt med att utöka individernas kunskap om Bosnien & Hercegovina.

Vi representerar våra 2478 medlemmar (2023) hos statliga myndigheter i Sverige och Bosnien & Hercegovina. Vi samarbetar med andra organisationer och institutioner.

Vi anordnar event, workshops och aktiviteter i form av sommarläger, skidresor, futsaltureringar, galor, med mera. Detta gör vi i syfte att samla våra medlemmar, med mål att det ska ske ett kunskapsutbyte samt skapande av relationer mellan dessa.

Hur fungerar BHUF:s verksamhet?

BHUF drivs av ungdomar i en styrelse på 9 styrelsemedlemmar, som röstas in demokratiskt av våra medlemmar på våra årsmöten i början på varje år. Vi jobbar året runt med våra årliga nationella evenemang samt i att stötta våra lokalföreningar i deras lokala aktiviteter och verksamhet. Tillsammans representerar vi våra medlemmar hos statliga myndigheter i Sverige och Bosnien & Hercegovina.

Hur vi stöttar våra föreningar

De lokala föreningarna får bidrag från BHUF varje år för att bedriva sin verksamhet vidare, bidraget avser medlemmar som är registrerade i föreningen mellan åldrarna 6-25. De lokala föreningarna kan även söka extra bidragsstöd från BHUF i de mån organisationen kan hjälpa att bidra ekonomiskt.