facebook icon
instagram icon

Copyright © 2020 by BHUF.
All Rights Reserved

seeba badge logo

Vi bygger broar och skapar relationer!

Välkommen till BHUF, en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med kultur, kunskapsutbyte och entreprenörskap.

Läs mer

Vi bygger broar och skapar relationer!

Välkommen till BHUF, en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med kultur, kunskapsutbyte och entreprenörskap.

Läs mer
SEEBA
RUPIC GROUP
NBV
bhuf

Vi är en organisation som består av ungdomar och drivs av ungdomar.

Vårt mål är att bygga broar mellan Sverige och Balkan samt skapa relationer mellan våra medlemmar.

Samarbeten & gemenskap

Vi tror på att man alltid är starkare när man jobbar mot ett gemensamt mål. Därför samarbetar vi med en rad olika organisationer i utbyte mot kunskap och gemenskap mellan alla inblandade parter.

bhuf
bhuf team

Aktiviteter & evenemang

En grundpelare i vår verksamhet är våra fysiska och digitala mötesplatser. Vi kombinerar ofta nytta med nöje. Fina minnen och upplevelser man har med sig hela livet.

Medlemmar
Årliga Event
Lokalföreningar
Medelålder

Vill du vara en del av vår gemenskap?

Genom att vara medlem i någon av våra lokalföreningar så är man automatiskt en del av BHUF. Vill man mot förmodan inte vara medlem i en lokalförening så kan man oftast delta i våra evenemang och aktiviteter ändå.

Mer om
Bhuf team
Bhuf team
Bhuf team