BHUF logo

HUR VI ARBETAR

Vi finns till för våra medlemmar!

Vad är BHUF?

Bosnisk-Hercegovinska ungdomsförbundet i Sverige (BHUF) är ett demokratiskt, multinationellt och politiskt obundet förbund med 9 stycken styrelsemedlemmar som samlar Bosnisk-Hercegovinska ungdomsföreningar och ungdomar i hela Sverige. Vi har byggt broar och skapat relationer sedan år 1994 när förbundet grundades.

Varför finns BHUF?

Vårt mål är att att skapa meningsfulla relationer mellan våra medlemmar, bygga broar mellan Sverige och västra Balkan samt främja den Bosnisk-Hercegovinska kulturen. Vi vill även se till att vara en pelare för kunskap och insikter genom vårt arbete runtom Sverige. BHUF jobbar aktivt med att sprida en realistiskt och ärlig bild av både Sverige och Bosnien & Hercegovina.

Vår förhoppning är att skapa förändring genom våra projekt där vi kan forma nästa generationens ledare samt att vi ska kunna förvalta vårt arv genom att välkomna ungdomar från olika bakgrunder in i vår gemenskap.

Vad gör BHUF?

BHUF är en paraplyorganisation som aktivt stöttar våra 17 lokalföreningar (2023) i deras aktiviteter och verksamhet. I helhet så arbetar vi med att främja det bosniska språket och kulturen samt med att utöka individernas kunskap om Bosnien & Hercegovina.

Vi representerar våra 2478 medlemmar (2023) hos statliga myndigheter i Sverige och Bosnien & Hercegovina. Vi samarbetar med andra organisationer och institutioner.

Vi anordnar event, workshops och aktiviteter i form av sommarläger, skidresor, futsaltureringar, galor, med mera. Detta gör vi i syfte att samla våra medlemmar, med mål att det ska ske ett kunskapsutbyte samt skapande av relationer mellan dessa.

Hur fungerar BHUF:s verksamhet?

BHUF drivs av ungdomar i en styrelse på 9 styrelsemedlemmar, som röstas in demokratiskt av våra medlemmar på våra årsmöten i början på varje år. Vi jobbar året runt med verksamheten.

Vår organisation får varje år bidrag från den statliga myndigheten MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) som hjälper BHUF att bedriva sin verksamhet årligen.