facebook icon
instagram icon

Copyright © 2020 by BHUF.
All Rights Reserved

seeba badge logo

OM OSS

Vi bygger broar och skapar relationer!

Välkommen till BHUF, en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med kultur, kunskapsutbyte och entreprenörskap.

Bhuf crew

Vi samlar Sveriges ungdomsföreningar.

BHUF:s medlemmar är ungdomsföreningar där minst 60 % av medlemmarna är mellan 6–25 år. Våra föreningar är utspridda i olika delar i Sverige. BHUF stödjer de lokala föreningarna i deras lokala aktiviteter. Vi arrangerar även olika regionala aktiviteter för att föra samman medlemmar i olika åldersgrupper.

Bhuf crew
yellow icon

Samarbete

Tillsammans med våra samarbets partners, lokala föreningar och ambassadörer så arbetar vi aktivt för att skapa fler och bättre samarbeten, både nationellt och internationellt.
yellow icon

Gemenskap

En stor del av vårt arbete handlar om att föra samman människor och organisationer. Detta leder till nya idéer, projekt och samarbeten.
yellow icon

Kultur & Utbildning

En del av vårt arbete främjar att stötta och finansiera lokala och regionala aktiviteter som främjar kulturellt utbyte och/eller kunskapsutbyte.
yellow icon

Relationer

En gemensam faktor i allt vi gör är vår passion för att bygga broar och skapa relationer mellan individer, organisationer och nationer.
yellow icon

Hur vi stöttar våra föreningar

De lokala föreningarna får bidrag från BHUF varje år för att bedriva sin verksamhet vidare, bidraget avser medlemmar som är registrerade i föreningen mellan åldrarna 6-25. De lokala föreningarna kan även söka extra bidragsstöd från BHUF i de mån organisationen kan hjälpa med att bidra ekonomiskt.

Medlemmar
Årliga Event
Lokalföreningar
Medelålder

Vår styrelse - 2021

Styrelsen består av individer som representerar BHUF. Deras roll är att styra och utveckla organisationen på kort och lång sikt.

Jasmina Demirovic

Jasmina Demirovic

Ordförande

jasmina.demirovic@bhuf.org
Medlem info
Selma Dzafic

Selma Dzafic

Vice ordförande

selma.dzafic@bhuf.org
Medlem info
Hana Suta

Hana Suta

Sekreterare

hana.suta@bhuf.org
Medlem info
Ajdina Selimagic

Ajdina Selimagic

Intern Revisor

Medlem info