BHUF logo
facebook icon
instagram icon

Copyright © 2020 by BHUF.
All Rights Reserved

seeba badge logo

OM OSS

Vi bygger broar och skapar relationer!

Välkommen till BHUF, en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med kultur, kunskapsutbyte och entreprenörskap.

Bhuf crew

Vi samlar Sveriges ungdomsföreningar.

Majoriteten av BHUF:s medlemmar är ungdomsföreningar från olika delar av Sverige. BHUF:s syfte är att skapa nätverk mellan, inspirera och utveckla lokalföreningar samt stödja dessa i deras aktiviteter och engagemang. Årligen arrangeras även olika regionala och lokala aktiviteter där föreningarnas medlemmar är välkomna.

Är din förening intresserad av att bli en del av BHUF? Skicka ett mail till oss på info@bhuf.org.

Bhuf crew
yellow icon

Samarbete

Tillsammans med våra samarbets partners, lokala föreningar och ambassadörer så arbetar vi aktivt för att skapa fler och bättre samarbeten, både nationellt och internationellt.
yellow icon

Gemenskap

En stor del av vårt arbete handlar om att föra samman människor och organisationer. Detta leder till nya idéer, projekt och samarbeten.
yellow icon

Kultur & Utbildning

En del av vårt arbete främjar att stötta och finansiera lokala och regionala aktiviteter som främjar kulturellt utbyte och/eller kunskapsutbyte.
yellow icon

Relationer

En gemensam faktor i allt vi gör är vår passion för att bygga broar och skapa relationer mellan individer, organisationer och nationer.
yellow icon

Hur vi stöttar våra föreningar

De lokala föreningarna får bidrag från BHUF varje år för att bedriva sin verksamhet vidare, bidraget avser medlemmar som är registrerade i föreningen mellan åldrarna 6-25. De lokala föreningarna kan även söka extra bidragsstöd från BHUF i de mån organisationen kan hjälpa med att bidra ekonomiskt.

Medlemmar
Årliga Event
Lokalföreningar
Medelålder
Medlemmar
Årliga Event
Lokalföreningar
Medelålder

Vår styrelse - 2023

Styrelsen består av medlemsvalda ungdomar som representerar BHUF. Deras roll är att förvalta årsmötesbeslut, representera organisationen i olika sammanhang och leda samt utveckla organisationen på lång sikt.

Ema Ribic

Ema Ribic

Ordförande

ema.ribic@bhuf.org
Medlem info
Medina Puric

Medina Puric

Vice ordförande

medina.puric@bhuf.org
Medlem info
Hana Suta

Hana Suta

Sekreterare

hana.suta@bhuf.org
Medlem info
Zelal Erdal

Zelal Erdal

Intern revisor

intern.revisor@bhuf.org
Medlem info